Tầm nhìn

・ Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp công nghệ đáng tin cậy nhất để giúp khách hàng thành công với các sản phẩm chất lượng cao, giải pháp hoàn hảo và dịch vụ chất lượng cao
・ Trở thành công ty tiêu chuẩn trong ngành với danh tiếng về sự chính trực
・ Thu hút những nhân viên xuất sắc nhất – những người chia sẻ các giá trị của chúng tôi để làm việc cùng nhau và thu hút những khách hàng tốt nhất hợp tác với chúng tôi
・ Trở thành một công ty đoàn kết, ổn định và vững mạnh

Sứ mệnh

Các lập trình viên là những người tạo ra các công nghệ phần mềm khác nhau và là lực lượng cốt lõi trong sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm. GrapeCity hy vọng sẽ hỗ trợ và trao quyền cho tất cả các lập trình viên sáng tạo, khơi dậy tiềm năng của các lập trình viên, hỗ trợ sự thành công của khách hàng và cùng nhau tạo ra một tương lai mới.