Tư duy bằng tiếng Anh
Nói bằng tiếng Anh
Phát triển bằng tiếng Anh

GrapeSEED Website

Chúng tôi là

GrapeSEED là một thành viên của tập đoàn GrapeCity và là công ty cung cấp chương trình giảng dạy tiếng Anh quốc tế tập trung vào việc cung cấp khả năng tiếp thu tiếng Anh tốt nhất cho học sinh từ 4-12 tuổi. Bộ phần mềm này được nhân viên và khách hàng của GrapeSEED sử dụng để liên lạc, tiến hành kinh doanh và theo dõi việc sử dụng chương trình giảng dạy. Nó cũng được các giáo viên của GrapeSEED sử dụng để giảng dạy chương trình một cách hiệu quả. Cuối cùng, nó được sử dụng bởi học sinh để tham gia vào nội dung chương trình giảng dạy và được sử dụng phụ huynh để theo dõi và xem sự tiến bộ của con họ.

Công nghệ

Dù trong lớp học hay phòng khách, GrapeSEED mang đến cho trường học và gia đình những gì họ cần. Các nguồn tài nguyên kỹ thuật số của GrapeSEED là một bộ sưu tập toàn diện các tài nguyên trực tuyến được tích hợp đầy đủ được thiết kế để cải thiện trải nghiệm dạy và học tổng thể. Các tài nguyên kỹ thuật số của GrapeSEED đang ngày càng phát triển và mang lại những lợi ích thú vị cho quản trị viên, giáo viên, học sinh và gia đình.

Nhà trường

Ứng dụng công nghệ
Giúp trường học triển khai chương trình GrapeSEED hiệu quả

Tìm hiểu thêm

Giáo viên

Ứng dụng công nghệ dành cho giáo viên
Cung cấp công cụ giảng dạy toàn diện đảm bảo thành công trên học sinh

Tìm hiểu thêm

Phụ huynh và học sinh

Ứng dụng công nghệ dành cho phụ huynh và học sinh
Cơ hội đồng hành và hỗ trợ con học tại nhà

Tìm hiểu thêm

Sẵn sàng để bắt đầu hành trình của bạn?

Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi