krew là một tập hợp các plug-in trực quan hóa dữ liệu cho Kintone. krew cung cấp khả năng hiển thị dữ liệu nâng cao thông qua bảng tính và trang tổng quan với giao diện người dùng quen thuộc của Excel.

krew là gì

Với ba plug-in hiệu suất cao cho phép loại bỏ Excel đơn thuần mà vẫn giữ được các tính năng của kintone.

KrewSheet làm cho danh sách các kintones giống như Excel. KrewData cho phép bạn tự do tổng hợp giữa các ứng dụng. Trực quan hóa dữ liệu với các biểu đồ và bảng tổng hợp khác nhau Krew Dashboard hỗ trợ mạnh mẽ những người dùng kintone nhằm khắc phục những hạn chế của excel.

Chỉnh sửa dữ liệu tốc độ cao và cải thiện khả năng hiển thị với spreadsheets giống Excel

・ Tái tạo các hoạt động của excel trên Kintone
・ Krew có sự liên kết với các sản phẩm khác để làm cho việc vận hành thuận tiện hơn
・ Cài đặt dễ dàng để bạn có thể sử dụng nó ngay lập tức

Tổng hợp dữ liệu tự do giữa các ứng dụng theo lịch chạy và thời gian thực

・ Tự do tổng hợp / xử lý / kết hợp dữ liệu kintone app
・ Xử lý tổng hợp được tự động thực hiện ở nhiều thời điểm khác nhau
・ Có thể tổng hợp dữ liệu trải dài các ứng dụng
・ Krew có sự liên kết với các sản phẩm khác để làm cho việc vận hành thuận tiện hơn
・ Hiệu quả khi được sử dụng kết hợp với Bảng điều khiển krew

Trực quan hóa dữ liệu ứng dụng với biểu đồ phong phú và pivot tables

・ Trực quan hóa dữ liệu kintone trên dashboard
・ Hiển thị dữ liệu khác nhau
・ Các loại biểu đồ và PivotTables có sẵn
・ Hiệu quả khi sử dụng kết hợp với krewData

Krew là một plugin của kintone

Plugin là một cách để mở rộng chức năng của các ứng dụng trên kintone
mà không cần lập trình hoặc chuyên môn khác.
Krew được cung cấp dưới dạng một plugin kintone.

Có thể được sử dụng với tất cả các ứng dụng

Tùy chỉnh yêu cầu lập trình cho từng ứng dụng, nhưng các plug-ins có thể được sử dụng chung cho nhiều ứng dụng, vì vậy, ngay cả khi bạn tạo nhiều ứng dụng, bạn vẫn có thể dễ dàng mở rộng các chức năng.

Dễ sử dụng

Vì có thể đặt plugin từ màn hình cài đặt ứng dụng giống như cách tạo ứng dụng kintone, nên bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng thêm các chức năng nâng cao vào kintone.

Hoạt động an toàn

Vì nó không yêu cầu các kỹ năng cụ thể để thiết lập và vận hành, nên dễ dàng bảo trì các ứng dụng do người khác tạo cũng như các ứng dụng kintone tiêu chuẩn.

Khách hàng

Tại sao bạn có thể tin tưởng sử dụng Krew

GrapeCity là một nhà cung cấp chuyên về các thành phần giao diện người dùng trong hơn 30 năm và đã xuất tổng cộng 600.000 giấy phép. Chúng tôi đang sửa lỗi và cải thiện các chức năng thông qua nâng cấp phiên bản thường xuyên. Ngoài kinh nghiệm nhiều năm, các chức năng và hệ thống hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi được nhiều khách hàng tin dùng nên bạn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm của chúng tôi từ khâu lắp đặt đến bảo trì.

600,000

giấy phép

30

năm kinh nghiệm

Hỗ trợ an tâm